Studentki i studenci ODKiŚ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin w terminie od czerwca po 4 semestrze do końca stycznia po 5 semestrze.

 

Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW.

 

Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW (http://bk.uksw.edu.pl/node/4) oraz program praktyk (Program praktyk – ODKiŚ – 2020/21_)

Opiekunką praktyk w IHS UKSW jest dr Beata Lewińska: b.lewinska-gwozdz@uksw.edu.pl

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania: http://bk.uksw.edu.pl/node/23