k.uhera@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0001-6283-4682

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

 

Pełnione funkcje

Kierowniczka Katedry Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
W latach 2014 – 2020 dyrektorka Instytutu Historii Sztuki

 

Zainteresowania naukowe

Historyczka sztuki nowoczesnej i współczesnej, specjalizująca się w rzeźbie polskiej schyłku XIX i XX w. Autorka monografii i artykułów koncentrujących się wokół zagadnień: ewolucji istoty i miejsca rzeźby w przestrzeni publicznej, wystawienniczej i prywatnej; narodowotwórczej i państwowotwórczej roli sztuki oraz stylu narodowego; Zakopanego jako środowiska artystycznego i kolonii artystycznej. Członkini-ekspertka Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych, działającego na rzecz ochrony, dokumentowania i promowania historycznych pracowni artystycznych, stanowiących element tożsamości kulturowej Warszawy.

W latach 2017-2020 wykonawczyni w projektach badawczych NPRH, MKiDN oraz Instytutu Polonika w zakresie badań nad dziedzictwem Polonii w USA. W latach 2018-2019 współkoordynatorka i wykonawczyni grantu MKiDN „Sztuki wizualne 2018” w zakresie opracowania źródłowego polskiego piśmiennictwa o rzeźbie z lat 1957-1981. W 2012 roku była stypendystką MKiDN w dziedzinie „Opieka nad zabytkami”.

 

Przynależność do stowarzyszeń i gron eksperckich

Członkini Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, Sekcja Polska
Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Członkini Rady Programowej Galerii Kordegarda
Członkini Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych

Monografie

 1. Stylizacje i modernizacje. O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w latach 1879-1939, Wydawnictwo UKSW, Artfone, Warszawa 2013.
 2. Jan Szczepkowski, Wypukłe i wklęsłe. Wspomnienia, Urząd Miasta Milanówek 2010.
 3. Jan Szczepkowski. Życie i twórczość, Milanówek 2008.

Wybrane publikacje

 1. Przeczytać rzeźbę. Antologia polskiego piśmiennictwa o rzeźbie z lat 1957-1981, wybór i opracowanie tekstów Katarzyna Chrudzimska-Uhera i Anna Maria Leśniewska-Zagrodzka, Tow. Naukowe „Societas Vistulana”, Warszawa-Kraków 2019.
 2. Miłość, rzeźba i wierny pies. Podróże i sport. Zakopiański okres życia Augusta Zamoyskiego/ Love, Sculpture and Faithful Dog. Travels and Sport, [w:] August Zamoyski Nie tylko z archiwum, red. Maria Śledzianowska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2019, s. 171-205.
 3. Dyskusja wokół „problemu współczesnej sztuki religijnej“ w kontekście II i III Wystawy Współczesnej Sztuki Religijnej w Polsce/ Disscussion of the „problem of modern religious art“ in the context of the 2nd and 3rd Exhibition of Contemporay Religious Art in Poland, „Sacrum et Decorum“, R XI: 2018, s. 118-134.
 4. Oprawa obchodów Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie (23–24 czerwca 1966)/ The setting of the celebrations of the Grand Millennium Jubilee of the Baptism of Poland in the Cathedral of St John the Baptist in Warsaw (23–24 June 1966), „Sacrum et Decorum“, R X: 2017, s. 32-49.
 5. Artists’ colonies as a response to the experience of modernity. The case of Zakopane, [w:] Dailės istorijos studijos/Art history studies, vol. 8: Community and Utopia. Artists’ Communities in Eastern Europe from the Fin-de-Siècle to Socialism, s. 14-39, Vilnius 2017.
 6. Odnaleziona tradycja, wyobrażona wspólnota. Modernistyczne utopie a mit Zakopanego/ Tradition found, community imagined. Modernist utopias and the myth of Zakopane [w:] Między treścią a formą. Zakopiańska kolonia artystyczna/ Between the Content and the Form. The Zakopane Artistic Colony, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu nad Wisłą 2017, s. 9-23.
 7. Secesja w Zakopanem?, [w:] Fin de siècle odnaleziony. Mozaika przełomu wieków, red. Ewa Frąckowiak, Piotr Kopszak, Marcin Romeyko-Hurko, „Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria“ Nr 10: 2015, Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpr. Muzeum Narodowe w Warszawie, Toruń 2015, s. 341-346.
 8. Rzeźby Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, [w:] Rzeźba Art Déco, materiały piątej sesji naukowej Polskie art déco. Rzeźba i płaskorzeźba pod przewodnictwem prof. Ireny Huml, prof. Anny Sieradzkiej i prof. Andrzeja K. Olszewskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku, 22-23 kwietnia 2013 roku, Muzeum Mazowieckie w Płocku 2015, s. 170-191.
 9. Rzeźba  w mieście. Pomiędzy polityką a estetyką – wybrane zagadnienia z historii polskiej rzeźby pomnikowej i plenerowej w l. 1945-1980, [w:] Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. Paweł Knap, 2013, s. 277-287.
 10. Rzeźba w architekturze, red. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2008.