DYREKTOR INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW

prof. dr hab. Czesław Grajewski

dyżur: poniedziałek, 10:00 – 12:00, p. 312

 

Z-CA DYREKTORA INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UKSW

dr inż. Katarzyna Pałubska

dyżur: wtorek, 18:00 – 19:30, p. 312

 

KIEROWNIK KIERUNKU STUDIÓW HISTORII SZTUKI

dr Przemysław Nowogórski

dyżur: czawrtek, 12:00 – 13:00, p. 312

 

KIEROWNICZKA KIERUNKU STUDIÓW
OCHRONY DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

dr Katarzyna Ponińska

dyżur: wtorek, 13:00 – 14:30, p. 318