PRACOWNICE I PRACOWNICY
INSTYTUTU HISTORII SZTUKI

 

WSPÓŁPRACOWNICE I WSPÓŁPRACOWNICY
INSTYTUTU HISTORII SZTUKI

dr hab. Zbigniew Bania, prof. uczelni

mgr Marcin Bogusz

Olgierd Jakubowski

Krzysztof Osiewicz

Margerita Szulińska

 

PROFESSORES EMERITI
I BYŁE PRACOWNICE I BYLI PRACOWNICY
INSTYTUTU HISTORII SZTUKI

dr Artur Badach

prof. dr hab. Waldemar Deluga

dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

ks. dr hab. Michał Janocha, prof. uczelni

ks. prof. dr hab. Stanisław Kobielus

prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski

ks. dr hab. Janusz Nowiński SDB, prof. uczelni

ks. prof. dr hab. Janusz Pasierb

prof. dr hab. Jakub Pokora

prof. dr hab. Andrzej Olszewski