HISTORIA SZTUKI

 

 

KIEROWNIK 
KIERUNKU HISTORIA SZTUKI
dr Przemysław Nowogórski

 

mail: p.nowogorski@uksw.edu.pl

 

studia licencjackie, magisterskie

Zapraszamy do studiowania historii sztuki na UKSW! W naszym Instytucie studenci rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania, co idealnie przygotowuje ich do przyszłej pracy zawodowej.  


·         Bogaty program zajęć teoretycznych i praktycznych
Studenci poznają sztukę i architekturę od starożytności po współczesność, z uwzględnieniem kultury nubijskiej, na tle kraju jedynie u nas nauczanej, oraz rzemiosła artystycznego, ikonografii, muzealnictwa, muzykologii i antropologii kultury. Program obejmuje również praktyczną naukę inwentaryzacji oraz krytyki artystycznej. Dodatkowo nasi studenci mają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć w szkołach średnich i podstawowych z przedmiotów historia sztuki i plastyka.
 
·         Liczne ćwiczenia terenowe w kraju i poza jego granicami  
Ćwiczenia terenowe są prowadzone w Warszawie i na Mazowszu. Na objazdy naukowe jeździmy do Krakowa, Gdańska, Łodzi, Lublina, Torunia, Nałęczowa i Kozłówki oraz odwiedzamy obiekty w miejscowościach położonych w Wielkopolsce Wschodniej i Małopolsce Północnej. Oprócz tego prowadzimy inwentaryzację cmentarzy i obiektów zabytkowych, m.in. na Podolu (Ukraina).   
 
·         Indywidualny rozwój studenta nie tylko w ramach zajęć
Koło Naukowe Studentów IHS UKSW zapewnia wiele możliwości rozwoju na specjalnie organizowanych spotkaniach poza uczelnią. Nasi studenci publikują teksty krytyczne i naukowe w czasopiśmie studenckim „Artifex”, umiejętności kuratorskie pogłębiają organizując wystawy w „Galerii przy Automacie”, podejmują również współpracę przy międzynarodowych projektach prowadzonych przez polskie i zagraniczne instytucje kultury.
 
·         Programy Erasmus
Dzięki międzynarodowej wymianie studenckiej można odbyć część studiów w innych ośrodkach akademickich w każdym niemalże państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.
 
·         Kadra wybitnych specjalistów
Zajęcia prowadzą akademicy o bogatym dorobku naukowym, wprowadzający nowe perspektywy badawcze, posiadający doświadczenie pracy w prestiżowych urzędach i instytucjach kultury jak Muzeum Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Getta Warszawskiego i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. 

 

ADRES:

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23
01-938 Warszawa
wnhs@uksw.edu.pl

KIEROWNIK DZIEKANATU
SEKRETARIAT DZIEKANA
POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE
pok. 223
tel. 22 5696849 w. 849
pon.- pt. godz. 8.00-15.00

 


NAPISZ DO NAS

 

 

     

     

    https://youtu.be/Q02U57XDk20