The lectures in the series “Byzantine koine and its ancient sources”

We kindly invite you to the first of the lectures in the series “Byzantine koine and its ancient sources” held in the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. This lecture will be delivered on 20th January 2021, at p.m. by prof. Athanasios Semoglou (Aristotle University in Thessaloniki) and Ph. D. Candidate Roman Szlązak (University   of…

czytaj wiecej

Studia doktoranckie we Florencji

Do końca stycznia trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (European University Institute – EUI) we Florencji. Czteroletnie studia finansowane są przez państwa członkowskie EUI. Polska każdego roku przyznaje dziesięć stypendiów w wysokości 1500 euro miesięcznie. Wydział Historii i Cywilizacji oferuje wyjątkowe możliwości studiowania globalnych kontaktów w ramach wczesnonowożytnej i nowożytnej historii europejskiej.…

czytaj wiecej

Udostępnienie pomieszczeń na potrzeby nauki zdalnej i prowadzenia zajęć

Od 16.11.2020 r. (poniedziałek) zostaną udostępnione pracownie komputerowe na potrzeby nauki zdalnej dla Studentów: w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 – pracownia 033 (Budynek Auditorium Maximum); w kampusie przy ul. Dewajtis 5 – pracownia 118 (Nowy Gmach). Liczba miejsc w ww. pracowniach komputerowych jest ograniczona. Każda osoba korzystająca z pracowni komputerowej powinna zapoznać się z…

czytaj wiecej

Rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+ na rok akademicki 2020/2021 na odbycie części studiów za granicą

UWAGA STUDENCI!  Uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+ na rok akademicki 2020/2021 na odbycie części studiów za granicą.    Etapy rekrutacji I ETAP – rekrutacja w systemie USOS do 5 listopada 2020 do godziny 23.55. II ETAP – 9-13 listopada 2020 – Egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW. Student przystępuje do egzaminu z…

czytaj wiecej