KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW
HISTORII SZTUKI

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO
dr Romana Rupiewicz

ZARZĄD KOŁA

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki funkcjonuje przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego od lat 70. XX w. Reaktywowane zostało w roku 1996. Skupia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych historii sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Dzięki inicjatywom swych członków stanowi warsztat, w którym młodzi historycy sztuki mają możliwość, jeszcze w czasie trwania studiów, skonfrontować nabytą wiedzę z praktyką.
Od 2016 roku członkowie KNSHS realizują projekt „Sztuka na raz”, który zakłada cykl jednodniowych objazdów naukowo-poznawczych do najważniejszych, pod względem historii sztuki, miast. Zgodnie z ideą wyjazdów terenowych, studenci poznają pracę historyka sztuki w terenie, zapoznając się z podstawowymi umiejętnościami badawczymi obejmującymi formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych. Samodzielna organizacja spotkań z badaczami i specjalistami jest krokiem w przyszłe działania naukowe uczestników projektu.
Pokrewnym projektem jest „Sztuka na chwilę”, który ma na celu aktywizację członków Koła poprzez udział w wydarzeniach naukowych, artystycznych i kulturalnych dostępnych w Warszawie.
Od 2017 roku, Koło nawiązało współpracę z Biblioteką „Przy Zawiszy”, w ramach której studenci prowadzą otwarte wykłady poruszające zagadnienia z zakresu historii sztuki, dotyczące m.in. ikonografii, plastyki, rzeźby i krytyki artystycznej.
Partnerami wspierającymi większość inicjatyw KNSHS są: Samorząd Studentów UKSW, Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz media uczelniane PandaTV i Radio UKSW.
Koło angażuje się również w funkcjonowanie Galerii „Przy Automacie”, działającej przy Instytucie Historii Sztuki UKSW (Kampus Wóycickiego, bud. 23), organizując wystawy fotograficzne, będące podsumowaniem dotychczasowych działań i zachętą dla kolejnych osób, do uczestnictwa w przyszłych inicjatywach Koła.
Skontaktuj się z nami:
kolo.naukowe.shs@gmail.com
lub znajdź nas na
https://www.facebook.com/KoloNaukoweStudentowHistoriiSztukiUksw/

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW OCHRONY DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO
prof. dr hab. Jakub Lewicki

ZARZĄD KOŁA


Koło naukowe Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska „HEREDITAS” zostało założone przez pierwszych studentów Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska 27 marca 2013 roku. Opiekunem naukowym Koła został prof. dr hab. Jakub Lewicki, a Przewodniczącym Zarządu Weronika Chrósny. Swoją działalnością Koło obejmuje szeroko pojęte Dobra Kultury. Głównymi celami Koła są: poszerzanie i popularyzacja wiedzy o ochronie dóbr kultury i środowiska wśród studentów, wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce oraz integracja środowiska akademickiego, które jest realizowane poprzez organizację wykładów otwartych, spotkań z ekspertami oraz warsztatów edukacyjnych. Jeśli interesuje Cię zagadnienie ochrony dóbr kultury i środowiska, to skontaktuj się z nami: hereditas.uksw@gmail.com
lub znajdź nas na
www.facebook.com/hereditas.uksw