Marta Bienias

Marta Bienias, Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Warszawie. Wiedza z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury to moje najważniejsze narzędzie w pracy w muzeum. Odpowiadam m.in. za nadzór nad dokumentacją ewidencyjną zbiorów, okresowe kontrole kolekcji oraz szeroko rozumiany ruch muzealiów: użyczenia na wystawy, w depozyt i do konserwacji. Ze studiów na UKSW najbardziej zapamiętałam…

czytaj wiecej

Grzegorz Kozera

Grzegorz Kozera, artysta wizualany, pracownik Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. Studia z Historii Sztuki na UKSW były dla mnie bardzo ważnym etapem edukacji. Kontakt z wybitnymi wykładowcami oraz udział w zróżnicowanych tematycznie zajęciach wzbogacił moje równoległe działania artystyczne. Jako malarz i autor kolaży wciąż czerpię z tych doświadczeń, nawiązując chętnie do historii sztuki. Wydziałowi zawdzięczam…

czytaj wiecej