STUDIA


HISTORIA
SZTUKI

zobacz więcej

ochrona dóbr kultury
i środowiska

zobacz więcej

zarządzanie dziedzictwem kulturowym

zobacz więcej

PROGRAM STUDIÓW
historia sztuki

studia licencjackie
studia magisterskie

PROGRAM STUDIÓW
ochrona dóbr kultury i środowiska

studia licencjackie
studia magisterskie

PROGRAM STUDIÓW
zarządzanie dziedzictwem kulturowym

studia magisterskie