KATEDRA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ

Kierownik:
prof. UKSW, dr hab.
Przemysław Mrozowski

ks. dr hab. Janusz Nowiński, prof. UKSW
dr Romana Rupiewicz

KATEDRA SZTUKI NOWOŻYTNEJ

Kierowniczka:
prof. UKSW, dr hab.
Anna Czyż

dr Agnieszka Skrodzka
dr Aleksander Stankiewicz

KATEDRA SZTUKI NOWOCZESNEJ
I WSPÓŁCZESNEJ

Kierowniczka:
prof. UKSW, dr hab.
Katarzyna Chrudzimska-Uhera

dr Bartłomiej Gutowski
dr Beata Lewińska
dr Marek Maksymczak
dr Marta Wiraszka

KATEDRA KULTURY ARTYSTYCZNEJ

Kierownik:
prof. dr hab.
Czesław Grajewski

dr Magdalena Białonowska  
dr Magdalena Łaptaś
dr Przemysław Nowogórski
mgr Ada Szmulik
dr Magdalena Tarnowska

KATEDRA KONSERWACJI ZABYTKÓW
I OCHRONY KRAJOBRAZU

Kierownik:
prof. dr hab.
Jakub Lewicki


dr inż. Katarzyna Pałubska
dr Katarzyna Ponińska