Program praktyk ODKiŚ – 2020/21

Studentki i studenci ODKiŚ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin w terminie od czerwca po 4 semestrze do końca stycznia po 5 semestrze.   Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW.   Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW (http://bk.uksw.edu.pl/node/4) oraz program praktyk (Program praktyk…

czytaj wiecej