Nowy regulamin i karty praktyk od 2021/22

Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie Regulaminu praktyk studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Regulamin praktyk studenckich Skierowanie na praktykę Umowa o współpracy Porozumienie indywidualne Sprawozdanie z przebiegu praktyki Karta praktykana_praktyki pedagogiczne I st. Karta praktykanta_HS.I.st. Karta praktykanta_HS.II.st . Karta praktykanta_ODKiS Karta praktykanta_praktyki pedagogiczne-plastyka Karta praktykanta_pedagogiczno-psychologiczna -30h. Zasady rozliczania praktyk HS Zasady rozliczania praktyk…

czytaj wiecej

Program praktyk ODKiŚ – 2020/21

Studentki i studenci ODKiŚ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 90 godzin w terminie od czerwca po 4 semestrze do końca stycznia po 5 semestrze.   Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW.   Informacje dotyczące zasad i form odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW (http://bk.uksw.edu.pl/node/4) oraz program praktyk (Program praktyk…

czytaj wiecej