Marta Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017, t. 1-2

M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017, ss. 381   M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 2 Źródła inspiracji, Warszawa 2019, ss. 413 Monografia Kaplice i mauzolea na cmentarzach…

czytaj wiecej

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020   Publikacja zawiera usystematyzowaną i niezbędną wiedzę z zakresu historii sztuki i materiałoznawstwa. Prezentuje też właściwe narzędzia przydatne w pracach inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych na cmentarzach. Dodatkowo wiele specjalnie przygotowanych fotografii i rysunków ilustruje wybrane przykłady obiektów. Książka jest kompendium podstawowej wiedzy dla wolontariuszy, studentów i wszystkich zainteresowanych…

czytaj wiecej

Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, red. A.S. Czyż, K. Guttmejer, Warszawa 2016

Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, red. A.S. Czyż, K. Guttmejer, Warszawa 2016, ss. 620 Książka stanowi całkowicie nowe spojrzenie na dziedzictwo kamedułów nie tylko w Warszawie, ale i w dawnej Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, Pożajścia i Wigier. Prezentowane rozważania dotyczą form architektonicznych i plastycznych, a także treści ideowych sztuki…

czytaj wiecej

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki, red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2017

A.S. Czyż, B. Gutowski, Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Rasų kapinės neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucjano Uzemblos ir Aleksandro Šniežko kartotekų, Warszawa 2017, ss. 306, il. 60 [Wydawnictwo UKSW].   Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX w. pomników nagrobnych…

czytaj wiecej

Cmentarze dawnego powiatu buczackiego, red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2017

Cmentarze dawnego powiatu buczackiego, red. A.S. Czyż, B. Gutowski, Warszawa 2017, ss. 892, il. 122 [Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego].  Katalog wraz z naukowym wstępem i komentarzem pomników, grobowców i kaplic na cmentarzach dawnego powiatu buczackiego stanowi unikalną bazę danych zgromadzoną podczas kilkuletnich prac inwentaryzacyjnych.

czytaj wiecej