magda.laptas@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0001-6548-8236

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

ResearchGate

 

Zainteresowania naukowe

Magdalena Łaptaś 17 lat pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Galerii Faras.  Współorganizowała takie wystawy jak: Banganarti (2002), Prosynetaria (2003), In the Sun and Desert (2006). Od 1999 r., prowadzi zajęcia w UKSW, obecnie w Katedrze Kultury Artystycznej. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest sztuka bizantyńska, ze szczególnym uwzględnieniem Egiptu i Nubii oraz ikonografii zabytków pozyskanych podczas prac wykopaliskowych polskich archeologów. Od 2001 bierze udział w wykopaliskach w Banganarti (Sudan), była także członkiem misji konserwatorskich w Kaftun i Ma’ad w Libanie. Kierowała projektem „Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu” w ramach grantu NCN (Miniatura 1). Obecnie pisze książkę habilitacyjną pt. “Kolegium apostolskie bez św. Pawła. Wizerunki dwunastu apostołów w malarstwie nubijskim” oraz przygotowuje materiały na 24 Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich, podczas którego będzie przewodniczącą okrągłego stołu pt. „Christian Nubia as a Bridge between Byzantium and Africa”.

Prowadzi stronę: BYZANTIUM, EGYPT, NUBIA AND ETHIOPIA

Magdalena Laptas worked in the Faras Gallery in the National Museum in Warsaw for 17 years. She co-organized such exhibitions as: Banganarti (2002), Prosynetaria (2003), In the Sun and Desert (2006). From 1999 she has been conducting lectures and classes at the Cardinal Stephen Wyszynski University in Warsaw, currently in the Department of the Artistic Culture. Her main research area is the Byzantine art with special focus on Egypt and Nubia, as well as iconography of paintings acquired during excavations of the Polish archaeological missions. She has been participating in the excavations in Banganarti (Sudan), and she was a member of the restoration mission in Kaftoun and Ma’ad in Lebanon. She worked as a Principal Investigator and a Leader Researcher for a project entitled: Apostolic College in the Monumental Painting of Mediaeval Egypt”by the Polish Science Centre. In 2020 she participated in the preparation of an exhibition of “Fayoum portraits” in the Egyptian Museum in Cairo. Ms Laptas is a co-editor of the Eastern Christian Art, Series Byzantina, and Nubia Christiana. She is currently writing her habilitation thesis entitled: “The apostolic college without St. Paul: Representations of the twelve Apostles in the Nubian painting” and preparing her research for the 24th International Congress of the Byzantine Studies where she will be a Moderator of the Round Table entitled:   Christian Nubia as a Bridge between Byzantium and Africa.

Ms Laptas is an editor of a Facebook web page: BYZANTIUM, EGYPT, NUBIA AND ETHIOPIA

Swoje badania prezentuje podczas konferencji krajowych i zagranicznych, m. in.:

 • wielokrotny udział w Ogólnopolskich Naukowo-Edukacyjnych Konferencjach Nubiologicznych w Gdańsku i Gniewie oraz Sobieszewie
 • 13th International Conference for Nubian Studies, Neuchâtel, 2014, The Idea of Salvation in the Painting Programme of Nubian Churches
 • 9th International Conference of Ethiopian Studies, UW, 2015, Between Egypt and Ethiopia. The Nubian Apostolic Tradition
 • 23 rd. International Congress of Byzantine Studies, Belgrad, 2016, Byzantine or non-byzantine rituals of the Nubian rulers

Przynależność do stowarzyszeń

Członkini Coptic Society
Członkini Nubian Society
Członkini Verein zur Förderung der Christlichen Archäologie Österreichs
Członkini Sudan Research Archaeological Society
Członkini International Center of Medieval Art
Członkini Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Wybrane publikacje

 1. The position of the Archangel Michael within the celestial hierarchy: some aspects of the manifestation of his cult in Nubian painting [w:] S. Gilhus, A. Tsakos, M. C. Wright (red.), Archangel Michael in Africa: History, Cult, and Persona, Bloomsbury: London-New York, 2019, 79-94.
 2. Transformations of Royal Images. Some Comments on the Regalia from Banganarti [in:] T. A. Bács, Ádám Bollók, T. Vida (eds) Across the Mediterranean – Along the Nile. Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to László Török on the Occasion of His 75th Birthday, Budapest, 2018, 611-627.
 3. Stefan Jakobielski, Małgorzata Martens-Czarnecka, Magdalena Łaptaś, Bożena Mierzejewska, Bożena Rostkowska (2017), Pachoras (Faras). The wall paintings from Cathedrals of Aetios, Paulos and Petros. PAM Monograph Series 4, Warszawa 2017.
 4. The Archangel Raphael a protector, demon, tamer, guide, and healer. Some aspects of the Archangel’s activities in Nubian painting [w:] A. Łajtar, A. Obłuski, I. Zych (red.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warsaw 2016, 459-479.
 5. An ‘Enigmatic Man’ in the Anastasis Scene from the Lower Church in Banganarti. An Attempt at identification, Études et Travaux, 33 (2015), 105-120.
 6. The Holy Protectors of the Nubian Rulers and Symbolism of Numbers in the Upper Church in Banganarti [in:] Żurawski et al. Kings and Pilgrims. St Raphael Church II in Banganarti mid-eleventh to the mid-eighteenth century, Neriton, IKSiO PAN: Warsaw 2014, 287-293.
 7. The Heritage of the Christian Art and Architecture in Medieval Lebanon. Report. “Series Byzantina”, t. 11 (2013), 109-120.
 8. Archangels as Protectors and Guardians in Nubian Art w:  Between the Cataracts. Proceedings of the 11th Conference of Nubian Studies. Warsaw University , 27 August – 2 September 2006, t. 2,2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warsaw 2010, 673-680.
 9. St Andrew the Apostle in the Murals of the Upper Church in Banganarti, Études et Travaux, t. XXII (2008), 101-114.
 10. A Feast of the Archangel Michael. A New Interpretation of the Mural Painting from Old Dongola, Eastern Christian Art, 5 (2008), 77-87.
 11. Banganarti 2003. The Wall Paintings, Polish Archaeology in the Mediterranean Reports 2003, t. XV (2004), s. 244- 252.
 12. Die Kathedrale aus dem Wüstensand. Eine Ausstellung des Kunshistorisches Museums Wien und des Nationalmuseums in Warschau. Kunsthistorisches Museum 23. Mai bis 15. September 2002, W. Seipel (red.), Skira: Wien – Milano, 2002. ( Katalogbeitrӓge Nrn. 2-4, 12, 26, 27, 29).
 13. A Proskynetarion from the Collection of the National Museum in Warsaw: A Preliminary Description, [w:] M.  Immerzeel, J. van der Vliet (red.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millenium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies. Leiden, 27 August – 2 September 2000, II, Peeters: Leuven, Paris, Dudley – MA 2004, s. 1349-1358.