p.drabarczyk@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0002-7264-4943

ORCID

USOS

Academia.edu

 

Zainteresowania naukowe

Badania naukowe dr Drabarczyka lokują się na styku historii sztuki i refleksji teoretycznej. Interesuje go wzajemne oddziaływanie sztuki i kategorii, takich jak wzniosłość, niewyobrażalne, numinosum, sacrum, czy niesamowite. Podąża za przemianami sztuki pod wpływem wybranych idei, ale także przekształceniami, zniekształceniami, rewizjami, jakim idee te ulegają w realizacjach artystycznych. Ponadto interesuje go długie trwanie romantycznego imaginarium, widmowe instytucje powoływane do życia przez artystki i artystów, alternatywne historie sztuki. Przyjęta przez niego metoda badawcza wpisuje się w tradycję hermeneutyczną. Uczestniczy jako wykonawca w grancie NPRH „Materiały do korpusu portretu staropolskiego”, moduł „Dziedzictwo narodowe”, 2017, Numer: 11H 17 0023 85.

Swoje badania prezentuje podczas konferencji krajowych, m. in.:

 • Gorączka i popiół. O Muzeum Sztuki Zdeponowanej Roberta Kuśmirowskiego, IX Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne, Zakopane 5-8 XII 2019
 • „Zielnik” na kraterze. Kilka spojrzeń na krajobraz skażony, seminarium „Opowiedzieć / ślady”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 7-8 listopada 2019
 • Czas wołających na puszczy. Słów kilka o prorokach i heretykach abstrakcji, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Przyszłość proroctwa”, 22-23 listopada 2019, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 •  E-cheiropoieton: o sztuce sztucznej inteligencji, Seminarium antropologiczne 2018/2019, w Zakładzie Teorii i Antropologii Kultury IEiAK UJ, z cyklu: „Cyfrowy świat. Antropologia i technologia”, luty 2019.
 • Kto słaby, podąża za życiem [O sztuce Koji Kamojiego], VIII Zakopiańskie Spotkania Antropologiczne, Zakopane 1-9 XII 2018
 • Historia szaleństwa w dobie kuratoringu. Wokół wystaw „Palindrom” oraz „AB/ramowi/Ce”, kuratorowanych przez Roberta Kuśmirowskiego; Seminarium Metodologiczne Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Artysta/Kurator”; Nieborów, 29 XI – 1 XII 2018

Wybrane publikacje

 1. Gorączka i popiół. O Muzeum Sztuki Zdeponowanej Roberta Kuśmirowskiego, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020/1-2 (329), s. 85-91.
 2. Historia szaleństwa w dobie kuratoringu. Wokół wystaw kuratorowanych przez Roberta Kuśmirowskiego, [w:] „Artysta/Kurator. Studia z metodologii historii sztuki”, Warszawa 2019, s. 189-201.
 3. Oscylacje w mroku. Między niesamowitym a wzniosłym, „Teksty Drugie – teoria literatury / krytyka / interpretacja”, Warszawa, 4/2019, s. 199-216.
 4. Kto słaby, podąża za życiem, „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa”, nr 3 (326)/2019, s. 70-76.
 5. Na miękkim kamieniu, „Fraza. Poezja, proza, esej”, nr 1 (99) 2018, s. 248.
 6. Paranoja kontrolowana? Historia sztuki przegląda się w apokryfie Jakuba Woynarowskiego, materiały Seminarium Metodologiczne Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sztuka Przeciwko Historii Sztuki, Warszawa 2017, s. 211.
 7. Auto-portret z kraksą, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2017/1-2 (316/317), s. 220.
 8. Wzniosłość. Reaktywacja, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2016/1 (312). s. 141.
 9. Pejzaż z wzniosłością w tle, Publikacja towarzysząca wystawie „Mocne stąpanie po ziemi”, BWA Katowice 2015, s. 58.
 10. Virgen Alada y los Santos Angélicos en la iconografía del arte colonial latinoamericano, razem z Ewą Joanną Kubiak  [w:] „Los ángeles en el arte. «A la sombra de tus alas»”, red. María Cristina Valerdi Nochebuena, Ewa Joanna Kubiak, Puebla 2014, s.137.