m.maksymczak@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0002-0577-0456

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

Nowa Figuracja

 

Pełnione funkcje

Adiunkt na stanowisku badawczo-dydaktycznym

Zainteresowania naukowe

Sztuka nowoczesna i współczesna w kontekście przemian społeczno-politycznych, krytyka artystyczna, sztuka w przestrzeni publicznej. Stypendysta MKiDN w ramach programu „Młoda Polska” (2014). Uprawia krytykę artystyczną, współpracuje z “Aspiracjami. Kwartalnikiem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”. Kurator ekspozycji malarstwa współczesnego Większy niż szafa w Galerii Salon Akademii (Warszawa, 2018). Autor licznych tekstów w tomach pokonferencyjnych, monografiach zbiorowych i czasopismach naukowych, jako redaktor portalu naukowego nowafiguracja.com prowadzi badania nad malarstwem figuratywnym drugiej połowy XX wieku i początkiem XXI w.

Swoje badania prezentuje podczas konferencji krajowych i zagranicznych, m. in.:

 • W cieniu byka. Rzeźba Ilona z Osowej Sieni, konferencja: Rzeźba plenerowa w Polsce – zjawisko artystyczne lat 60. i 70. XX wieku oraz problematyka ochrony, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 15 listopada 2023 r.
 • Kobiety, robotnicy i fotografia. Urszuli Czartoryskiej koncepcja kuratorstwa i krytyki sztuki, konferencja: Dlaczego nie było wielkich artystek? Historia sztuki w Polsce pięćdziesiąt lat od publikacji słynnego eseju Lindy Nochlin, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 25-26 listopada 2021 r.
 • Wolność na zlecenie. Krytyk sztuki we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, konferencja: Krytyka sztuki dzisiaj: język, ekonomia, polityka, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 6-7 czerwca 2019 r.
 • Wyczekiwanie… Urszula Czartoryska i „Młodzi malarze Krakowa”, konferencja: Krytyka artystyczna kobiet, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 24 listopada 2017 r.
 • Badania nad atrybucją dzieł z warsztatu Antoniego van Dycka w królewskiej kolekcji malarstwa Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich w Warszawie, konferencja: CODART – The Association of curators of Dutch and Flemish art, maj 2017 r.
 • Royal Collection of Painting in Royal Lazienki Museum in Warsaw, konferencja: ARRE – Association des Résidences Royales Européennes, Appeldorn, Holandia, luty 2016 r.
 • Partia. Obraz śląska w „Portrecie miasta” Macieja Bieniasza, konferencja: Sztuka na Śląsku, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, luty 2015 r.
 • In front of the painting and inside the painting. Coffin portraits of Leszek Sobocki, IV Konferencja Sztuki Nowoczesnej „The inspirations from the past in the art of 20th an 21st century”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, grudzień 2011 r.
 • Między płótnem a papierem. O dwóch obrazach Andrzeja Wróblewskiego, konferencja: „Obraz – pojęcie, natura, fenomen”, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, październik 2011 r.
 • Kolejka i Matka Polka. O pracach Zbyluta Grzywacza, konferencja: „Chronotop bycia. Fenomen czasoprzestrzeni”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, maj 2011 r.
 • Błędny obywatel. O trzech autoportretach Leszka Sobockiego, konferencja: II Symposium Opoliensis „Kultura bez cenzury(?)”, Uniwersytet Opolski, Opole, 2010 r.
 • Lampa z blaszanym abażurem. O obrazach Jacka Waltosia, konferencja: „Dom – droga istnienia”, Instytut Sztuki PAN, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Częstochowa, 2010 r.
 • Prawda potocznego życia. O przedstawieniach „Zampano” Andrzeja Wróblewskiego, konferencja doktorancka: „Męski, super męski, nijaki”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2009 r.
 • Namalować ciało. O serii „Opuszczonych” Zbyluta Grzywacza, konferencja towarzysząca wystawie malarstwa Zbyluta Grzywacza w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków, 2009 r.

Monografie

 1. Bunt przeciw władzy i formalizmowi. Próba interpretacji twórczości grupy Wprost, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017, premiera: luty 2018, ss. 452.

Redakcja naukowa

 1. Nowa figuracja. Leszek Sobocki, wyd. Nowa Figuracja, Warszawa 2016, publikacja online.

Wybrane publikacje

 1. Cytując Andrzeja Wróblewskiego. O tradycji malarstwa artysty w polskiej sztuce = Quoting Andrzej Wróblewski. On the Tradition of the Artist’s Painting in Polish Art, w: Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego = Wróblewski and After. Art of Direct Realism, red./ed. M. Lachowski, M. Kozieł, Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin 2023, s. 121-146.
 2. Neither East Nor West. Jarosław Modzelewski’s Painting in the Postcolonial Perspective = Ani Wschód, ani Zachód. Malarstwo Jarosława Modzelewskiego w perspektywie postkolonialnej, w: Modzelewski. A Country on the Vistula River = Modzelewski. Kraj nad Wisłą, red. M. Skierski, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2022, s. 26-39.
 3. Sytuacja się zmieniła. O sztuce współczesnej w Europie Środkowo-Wschodniej inaczej, “Biuletyn Historii Sztuki”, 2021 nr 1, s. 189-204.
 4. Walka na słowa i obrazy. “Znaki ostrzegawcze” Leszka Sobockiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2020 nr 3, s. 429-460.
 5. Wyczekiwanie… Urszula Czartoryska i „Młodzi malarze Krakowa”, w: Krytyka artystyczna kobiet. Sztuka w perspektywie kobiecego doświadczenia XIX-XXI wieku, red. B. Łazarz, J. M. Sosnowska, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019, s.335-353.
 6. Obraz większy niż szafa, w: Większy niż szafa, red. M. Duchowski, katalog wystawy w Galerii Salon Akademii 2-23 marca 2018, Warszawa 2018, s. 6-55.
 7. Sztuka, która się wtrąca. O krytycznej postawie i sztuce grupy Wprost, w: Wprost 1966-1986, red. A. Król, J. Waltoś, katalog wystawy, Kraków 2016, s. 49-98.
 8. “Partia”. Obraz Śląska w “Portrecie miasta” Macieja Bieniasza, “Opolski Rocznik Muzealny”, 2015 nr 21, s. 169-178.
 9. In front of the painting and inside the painting. Coffin portraits of Leszek Sobocki, w: The inspirations from the past in the art of 20th and 21st century, The Polish Institute of World Art Studies and The Departament of History of Art, Nicolaus Copernicus University, ed. by M. Geron, J. Malinowski, Kraków 2013, 339-345.
 10. Kolejka i Matka Polka. O dwóch realizacjach Zbyluta Grzywacza, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 2011 nr 2, s. 66-76.
 11. Lampa z blaszanym abażurem. O obrazach Jacka Waltosia, „Konteksty” 2010 nr 2-3, s. 276-282.
 12. Ku realizmowi. O przedstawieniach „szoferów” Andrzeja Wróblewskiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 2010 nr 4, s. 479-498.