Zaproszenie na wykład dr M. Łaptaś z okazji 60-lecia odkrycia katedry w Faras

21 października / czwartek / 18.00 Archaniołowie w malarstwie nubijskim – pogromcy demonów, opiekunowie żywych i umarłych, niebiańscy dostojnicy / dr Magdalena Łaptaś W Dolinie Nilu archaniołów otaczano szczególnym kultem. Wierzono, że bronią ludzi przed demonami zamieszkującymi pustynię, władają żywiołami i siłami przyrody oraz mają pieczę nad wylewami Nilu. W wyobrażeniach Nubijczyków Bóg był istotą…

czytaj wiecej

Marta Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017, t. 1-2

M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017, ss. 381   M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 2 Źródła inspiracji, Warszawa 2019, ss. 413 Monografia Kaplice i mauzolea na cmentarzach…

czytaj wiecej

Reprint, edycja krytyczna, przekład i analiza treści pontyfikału płockiego z XII wieku

  Kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW)   Wykonawcy: – prof. dr hab. Czesław Grajewski (UKSW) – prof. dr hab. Leszek Misiarczyk (UKSW)   Współpracownicy: – dr hab. Weronika Liszewska (ASP w Warszawie) – prof. dr hab. Jerzy Wojtczak- Szyszkowski (UW) – dr Jacek Tomaszewski (Muzeum Azji i Pacyfiku)   Grant badawczy…

czytaj wiecej

Inwentaryzacja malarstwa ściennego średniowiecznego i nowożytnego na Mazowszu

Kierownik projektu: Jakub Lewicki Wartość całkowita projektu: 570 000,00 zł Okres realizacji: 15.07.2014-14.02.2019 Typ projektu: B+R Celem projektu jest wykonanie inwentaryzacji malarstwa ściennego na terenie Mazowsza z okresu średniowiecza i nowożytności. Inwentaryzacja obejmuje malarstwo ścienne znajdujące się w budowlach sakralnych, jak i w budynkach świeckich od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Wszystkie malowidła zostaną…

czytaj wiecej

Między centrum a prowincją. Opracowanie dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej

Kierownik projektu: Jakub Lewicki Wykonawcy: dr hab. Anna Sylwia Czyż dr Bartłomiej Gutowski   Wartość całkowita projektu: 500 000,00 zł Okres realizacji: 20.03.2013-19.03.2018 Typ projektu: B+R Opis: Celem niniejszego projektu jest dokumentacja dzieł Lwowskiej Szkoły Architektonicznej w celu ich szerszego udostępnienia i opracowania. Ma ona ogromne znaczenie wobec coraz bardziej utrudnionego dostępu do źródeł w…

czytaj wiecej