Sensacyjne prace badawcze w kościele pw. Świętego Ducha w Wilnie

Dzięki wsparciu Instytutu POLONIKA przeprowadzono pierwsze prace badawcze w kościele pw. Świętego Ducha w Wilnie, których wyniki można śmiało określić jako sensacyjne. Badaniami kierowali profesorowie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Fabian Welc (Instytut Archeologii) oraz Anna Sylwia Czyż (Instytut Historii Sztuki). Pod kościołem Św. Ducha znajdują się unikalne w skali całej Litwy…

czytaj wiecej

Interesujące odkrycie Prof. Czesława Grajewskiego

Od ponad czterech lat profesor Czesław Grajewski prowadzi intensywne badania nad średniowiecznymi śpiewami liturgicznymi poświęconymi św. Katarzynie z Aleksandrii. Szczególnie interesują go tzw. oficja godzin kanonicznych (śpiewy brewiarzowe) jej poświęcone. Przebadał dotąd blisko 1600 jednostek bibliotecznych i archiwalnych w archiwach i bibliotekach zarówno polskich jak i obcych. Tak obfity materiał analityczny pozwolił na uzupełnienie dotychczasowej…

czytaj wiecej

Studenci Historii Sztuki na tropie zagadek historii

W programie studiów II stopnia kierunku Historia Sztuki istnieją zajęcia fakultatywne pt. „Muzykalia” realizowane w ramach modułu „Rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztuki”. W planie zajęć przewidziane są praktyczne zajęcia w Muzeum Narodowym i/lub Bibliotece Narodowej, w trakcie których pod kierunkiem prof. Czesława Grajewskiego i pracowników ww. instytucji studenci zdobywają praktyczne umiejętności i poszerzają wiedzę na…

czytaj wiecej