W sierpniu studentki z Instytutu Historii Sztuki UKSW wraz z Agnieszką Tymińską z Instytutu Polonika, dr Magdaleną Olszewską oraz fotografem Norbertem Piwowarczykiem, wzięły udział w projekcie dokumentacji cmentarza Bajkowa w Kijowie prowadzonym przez dr. Bartłomieja Gutowskiego (IHS UKSW).

Podczas dwutygodniowych prac terenowych udało się odnaleźć około 600 nagrobków sprzed II wojny światowej. Niektóre z nich z interesującymi i pouczającymi napisami jak ten, który znalazł się na jednym z pomników „Przestroga Rodzicom: Do końca życia Waszego / Nie dajcie Dzieciom majątku swego. / W grobie mi już kłopot dokuczyć nie zdoła, / Spać będę w mym grobie, aż mnie Bóg powoła”. Nie brak też i bardziej wzniosłych i poruszających napisów. Wśród wielu polskich nagrobków szczególnie wyróżnia się kilka grobowców. Dzisiaj niestety zasnute śmieciami i bardzo zniszczone, wciąż dają dobre świadectwo miejscowemu środowiskom rzeźbiarzy, kamieniarzy i architektów. Chyba najbardziej szkoda znajdującego się w fatalny stanie grobowca rodziny Bajkowskich, o niezbyt częstych, secesyjnych formach.

Prace prowadzone przez przedstawicielki i przedstawicieli IHS UKSW finansowane były przez Instytut Polnika, a ich przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu Ambasady i Konsulatu RP w Kijowie, Instytutu Polskiego w Kijowie, a także lokalnych organizacji: kijowskiego stowarzyszenia Polaków „Zgoda” i nieocenionej wiceprezes Pani Wanda Pawłowa, która posiada gromadzoną od lat 80. dokumentację cmentarza czy Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. W projekcie udział wzięły studentki IHS UKSW: Michalina Chudzińska, Julia Mrozowska, Daria Przybylińska, Zuzanna Rejewska.