k.poninska@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0003-3555-0099

ORCID

PBN

USOS

ResearchGate

Google Scholar

Fides et Ratio

 

Pełnione funkcje

Od 2022 Kierowniczka Kierunku Studiów Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska
W latach 2007 – 2013  sekretarz Rady Instytutu Historii Sztuki.
W latach 2008 – 2017  opiekunka studentów IHS I i II stopnia.

 

Zainteresowania naukowe

Dr Katarzyna Ponińska zajmuje się badaniem ikonografii sztuki baroku. Szczególnym przedmiotem dotychczasowych jej zainteresowań były wizerunki otoczone kultem, przedstawienia Świętej Rodziny oraz sceny Obrzezania i Ofiarowania Jezusa w polskiej sztuce i piśmiennictwie czasów nowożytnych. Przy tej okazji zwraca uwagę na wpływ grafiki obcej na polską sztukę XVII i XVIII w. W swoich pracach dostrzega też potrzebę gruntownej znajomości technik artystycznych, szczegółowej analizy kompozycji badanych obiektów oraz postrzegania ich w kontekście uwarunkowań historycznych i kulturowych. W 2017 za osiągnięcia w zakresie dydaktyki otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Swoje badania prezentuje podczas konferencji krajowych, m. in.:

 • Wyobrażenia Obrzezania i Ofiarowania Jezusa z terenów dawnych Prus Królewskich na tle sztuki Rzeczypospolitej i Europy, konferencja: Europa, Rzeczpospolita, Prusy Królewskie. Nowożytność, Puck 2018.
 • Sposób i sens ukazania sceny „Obrzezania Jezusa” w dekoracji tabernakulum z kościoła św. Bartłomieja w krakowskiej Mogile, V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, UPJPII, Opactwo Cystersów Kraków-Mogiła, 2017.
 • Nauka o cnocie czystości zawarta w obrazie ukazującym śś. Benedykta i Scholastykę adorujących Matkę Bożą z Dzieciątkiem i św. Józefem ze zbiorów klasztoru w Staniątkach, konferencja UPJPII, Kultura i sztuka benedyktynek i benedyktynów w Polsce i Europie, Opactwo Benedyktynek w Staniątkach.
 • Ludowe wyobrażenia wizerunku Matki Boskiej Dzikowskiej, seminarium naukowe, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 2016.
 • Nowożytne przedstawienia Obrzezania i Ofiarowania Jezusa z obszaru dawnego województwa sandomierskiego i obecnego świętokrzyskiego, konferencja SHS Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, Kielce 2015.
 • O trwałości wpływu rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, konferencja Ikonografia polskiego malarstwa religijnego czasów rozbiorowych, UKW w Bydgoszczy, 2014.
 • „Ofiarowanie Jezusa w świątyni” w świetle nauki Kościoła katolickiego oraz na przykładzie recepcji kompozycji Federica Zuccaro w sztuce polskiej, konferencja międzynarodowa Sztuka doby El Greca, Zamek Królewski w Warszawie, 2014.
 • Scena Ofiarowania Jezusa ze stalli kanonickich w dawnej kolegiacie kieleckiej a kompozycja Paolo Veronese z Wenecji, konferencja poświęcona pamięci ks. prof. Janusza St. Pasierba, SHS Warszawa, 2013.

Przynależność do stowarzyszeń

Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki 

Monografie

 1. Miraculosa Trinitas Terrestra. Cudowne wizerunki „Trójcy Ziemskiej” w nowożytnej Rzeczypospolitej, wyd. UKSW, Warszawa 2017.

Wybrane publikacje:

 1. Folk depictions of Our Lady of Dzików, „The New Ethnography” (09.2017/10.2018), transl. Sielicki, eds. J. Dziadowiec-Greganić, M. Elas, A. (Bratek) Robotycki, M. Guziejko, Warszawa, s. 562-579.
 2. Ból obrzezania Dzieciątka Jezus i upokarzający obrzęd oczyszczenia Maryi – w nauce Kościoła, „Studia Anthropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury”, t. II, red. naukowa U. M. Mazurczak, Lublin 2017, s. 215-231.
 3. O trwałości wpływu rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, [w:] Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku. Ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych. Kolor w architekturze historycznej, red. B. M. Gawęcka, A. Jankowski, Bydgoszcz 2017, s. 51-70.
 4. Depictions of the Four Continents in Religious and Secular Art with Regard to Warsaw’s Cultural Heritage, [w:] The Language of Continent Allegories in Baroque Central Europe, W. Schmale, M. Romberg, J. Köstlbauer, Stuttgart 2016, s. 153-174, 230-233.
 5. Kult wizerunków maryjnych na terenach diecezji łomżyńskiej, [w:] Katalog wystawy: Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej, red. B. Kalinowska, K. Mróz, 12 sierpnia – 16 października 2016, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, 21 października – 11 grudnia 2016, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Ostrołęka 2016, s. 7-17.
 6. Scena „Obrzezania Jezusa” w cyklach różańcowych, [w:] Initium Sapientiae Humilitas. Studia ofiarowane Profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin, red. A. Skrodzka, M. M. Olszewska, Warszawa 2015, s. 110-119.
 7. Związek grafiki Pietera Schencka z obrazami w kościołach parafialnych w Pęcicach i Kurdwanowie, [w:] W kręgu sztuki polskiej i grafiki europejskiej, red. K. Moisan-Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 181-189.
 8. Wpływ rycin z dzieła „Evangelicae Historiae Imagines” Hieronymusa Natalisa na przedstawienia plastyczne w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej. Czasy nowożytne. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ikonografii Sztuki Nowożytnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 6 listopada 2007, red. K. Moisan-Jabłońska, K. Ponińska, Warszawa 2010, s. 101-115.
 9. Matka Boska Dzikowska, w: Dwa symbole Tarnobrzega, red. T. Zych, Tarnobrzeg 2004, s. 38-75.
 10. Dzieje cudownego wizerunku Jezusa z Maryją i św. Józefem w sanktuarium miedniewickim, „Mazowsze. Dziedzictwo Kulturowe”, X, 2002, nr 15, s. 105-114.