m.bialonowska@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0002-7475-9162

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

 

Zainteresowania naukowe

 • Rzemiosło artystyczne
 • Rynek sztuki
 • Kolekcjonerstwo (XVIII-XX wiek), muzealnictwo, badania proweniencyjne

Stypendia i granty:

2010 – Grant Fundacji z Brzezia Lanckorońskich – dofinansowanie publikacji

2009 – Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich – pobyt badawczy w Londynie – kwerendy źródłowe i biblioteczne, konsultacje

2008 – The Getty Library Research Grant – pobyt badawczy w The Getty Research Institute, Los Angeles, USA – kwerenda archiwalna: zespół Heim Gallery Records

2008 – Stypendium Fundacji im. Ciechanowieckich – pobyt badawczy w Londynie – kwerendy źródłowe i biblioteczne, konsultacje

 

Kuratorka wystaw:

2020 – Dolabella. Wenecki malarz Wazów, Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum, wrzesień – grudzień 2020

2017 – Andrzej Ciechanowiecki – kolekcjoner i darczyńca, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, kwiecień – czerwiec 2017

2016 – 100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL, Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum, październik – grudzień 2016

 

Organizatorka konferencji:

2018 – Darczyńcy muzeów polskich. Ogólnopolska konferencja naukowa. Organizatorzy: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum i Muzeum Narodowe w Warszawie

2016 – Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego – historia i współczesność. Ogólnopolska konferencja naukowa. Organizatorzy: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Warszawski

 

Przynależność do stowarzyszeń

Członkini Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, Sekcja Polska

 

Monografie

 1. Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand i mecenas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012 [376 s. + 201 il.]

Redakcja naukowa:

 1. Wenecki malarz Wazów [kat. wys.], red. nauk. M. Białonowska, Zamek Królewski w Warszawie, 11 września – 6 grudnia 2020, Warszawa 2020.
 2. Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego – historia i współczesność, red. nauk. M. Białonowska, M. Bryl, A. Frąckowska, Warszawa 2018.

Wybrane publikacje

 1. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie – na drodze do restytucji zbiorów królewskich. Obiekty odzyskane, dary, zakupy, w: Nowy początek. (Od) budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej, Janusz Trupinda, Aleksandra Siuciak, Malbork 2019, s. 224–245.
 2. Obiekty sztuki sakralnej we francuskich kolekcjach prywatnych w XIX wieku – wybrane przykłady, „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars”, 2019 (54), s. 617 – 637
 3. Między kolekcją prywatną a muzeum. Fundacja jako forma zabezpieczenia zbiorów artystycznych w rzeczywistości wolnorynkowej, w: Piękne przedmioty. Ozdoba ciała i dekoracja wnętrz sakralnych i świeckich, t. II, seria Rzeczy Piękne, red. A. Bender, M. Wrześniak, Warszawa 2019 [Wydawnictwo Naukowe UKSW], s. 317 – 326.
 4. Co ma Koons do Le Bruna i Kapoor do Le Nôtre’a? O wystawach sztuki współczesnej w muzeach-rezydencjach na przykładzie Wersalu i Zamku Królewskiego w Warszawie, „Studia i Materiały Lubelskie” 2017, t. 19, s. 28-35.
 5. Londyński rynek sztuki w latach 1960-1995 a działalność Andrzeja Ciechanowieckiego,„Barok. Historia-Literatura-Sztuka” 2016 nr 45/46, s. 19–54
 6. [współautorstwo z Krzysztof Przylicki] 100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL, „Kronika Zamkowa” 2016, 3(69), s. 419-424
 7. Polonica w dziedzinie rzemiosła artystycznego na międzynarodowym rynku sztuki po drugiej wojnie światowej – wybrane przykłady i zagadnienia [w:] Rzeczy piękne. Rzemiosło artystyczne na przestrzeni wieków, red. A. Bender, M. Wrześniak, Lublin 2015, s. 287-298.
 8. Dzieła sztuki odzyskane dzięki działalności Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego – poszukiwacza poloniców na Zachodzie, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 501-518.
 9. Wizerunki: Andrzej Ciechanowiecki kończy 90 lat, „Ekspresje. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą” 2013, t. IV, s. 137-149.
 10. wraz z C. Chrząszcz, Wkład Zakonu Maltańskiego i Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego w budowę i wystrój kościoła, [w:] Dzieło wielu ludzi. Historia parafii i kościoła w Krakowie – Mistrzejowicach, Z. F. Badurski, Kraków 2013, s. 165-193.