r.rupiewicz@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0002-8863-6542

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

 

Pełnione funkcje

Opiekunka Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki UKSW

Zainteresowania naukowe

Ukończyła historię literatury wczesnochrześcijańskiej oraz historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności historia sztuki, na podstawie rozprawy doktorskiej „Polskie przedstawienia Iudicium sangvinarium contra Jesum Christum Salvatorem Mundi na tle sztuki i piśmiennictwa religijnego nowożytnej Europy. Studium ikonograficzne“, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski.

Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół ikonografii wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, oddziaływania literatury patrystycznej oraz średniowiecznej na treści symboliczne dzieł sztuki. Prowadzi badania nad współczesną sztuką sakralną, poszukując jej wczesnochrześcijańskich źródeł.

Drugim obszarem badań jest ochrona krajobrazu kulturowego. Pasjonują ją zagadnienia związane z konserwacją zabytków architektury, rewitalizacją zabytkowych miast, gentryfikacją i suburbanizacją, zarządzaniem przestrzenią miejską. Wiedzę w tym zakresie praktykuje jako członkini Stowarzyszenia Genius Loci, aktywnie działając na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego.

 

Przynależność do stowarzyszeń

Członkini Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
Członkini Stowarzyszenia Genius Loci

Monografie

 1. Biblijne kody sacrum w kościele św. Andrzeja Boboli w Lublinie, Warszawa 2020.
 2. Sąd nad Jezusem. Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności, Warszawa 2018.

Wybrane publikacje

 1. The Motion of Celestial Bodies in Medieval Iconography Christian Assimilation of Ancient Cosmology, “Ikon. Journal of Iconographic Studies”, t. 13 (2020), s. 67-78.
 2. Z Kazimierza nad Wisłą do Lądu nad Wartą – obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Antoniego Michalaka, [w:] Lenda novi aevi. Nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie. Nowe odkrycia, najnowsze badania, red. Janusz Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019, s. 162-181.
 3. Pontius Pilate as a late antiquity and early Medieval Judge – iconographic representations, “Studia Prawnicze KUL”, 4 (80) 2019, s. 157-193.
 4. Sąd nad sędziami. O sprawiedliwych wyrokach w ikonografii prawnej przełomu średniowiecza i nowożytności obszarów zaalpejskich, [w:] Ius est ars Boni et Aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce, red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, Lublin 2019, s. 277-295.
 5. [wraz z Jarosławem Janowskim] Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego. Współczesne zagrożenia i wyzwania w zabytkowym zespole architektoniczno-krajobrazowym, [w:] Architektura w krajobrazie: harmonia – kompromis – konflikt, Warszawa 2018, s. 385-405.
 6. Rola aniołów w średniowiecznych interpretacjach sferycznego modelu budowy świata w ikonografii miniatur w kodeksach encyklopedycznych od XIII do XV wieku, [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci, Toruń – Warszawa 2017, s. 427-451.
 7. Personifikacje Ziemi w plastyce średniowiecznej, [w:] Ziemia, Człowiek, Sztuka. Interdyscyplinarne studia nad Ziemią. Archeologia-historia-kultura-sztuka, red. Urszula Mazurczak, Warszawa 2015, s. 235-276.
 8. Sąd nad Jezusem z Nazaretu a Konfesja Augsburska. Idea legislationis w ikonografii dwóch obrazów z kościoła w Helmstedt w Dolnej Saksonii, [w:] Pióro na wodzie. Eseje o ks. Januszu St. Pasierbie i studia z ikonografii dedykowane Jego pamięci, red. Anna S. Czyż, Krystyna Moisan-Jabłońska, Warszawa 2015, s. 60-71.
 9. Between the Image and the Word: Research Methods Employed to Analyse Images of Judicium Sanguinarium Judaeorum contra Jesum Christum Salvatorem Mundi, „Ikon. Journal of Iconographic Studies”, Volume 7, 2014, s. 275-289.
 10. Autorskie Ołtarze Grobu Pańskiego jako świadectwo wiary. Współczesne instalacje z kościoła pw. św. Anny w Kazimierzu Dolnym, [w:] Fides ex Visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin 2011, s. 99-109.