Miło mi poinformować, że Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki przyznał Dyscyplinie Nauk o Sztuce UKSW kategorię A. Jest to znaczący sukces zespołu naukowego naszego Instytutu: oceniana była działalność naukowa pracowników w latach 2017-2021 w kategoriach publikacji, realizacji projektów badawczych oraz wpływu efektów badań na otoczenie gospodarcze, społeczne i kulturalne.

Dziękuję wszystkim pracownikom Instytutu za włożoną pracę w osiągnięcie tego spektakularnego sukcesu. Oddzielne słowa podziękowania kieruję pod adresem ks. prof. dr. hab. Waldemara Graczyka, Dziekana Wydziału oraz p. prof. dr hab. Jolancie Marszalskiej – Redaktorowi naczelnemu i Zastępcy redaktora naczelnego „Saeculum Christianum”, którzy na moją prośbę zgodzili się wydać w roku 2021 numer specjalny z tekstami m.in. naszych pracowników,
dzięki czemu w ostatnim roku oceny dorobek punktowy Instytutu znacząco się powiększył, co okazało się kluczowe dla końcowego wyniku.

Mamy wszyscy nadzieję, że kolejny okres ewaluacyjny, który już się rozpoczął, przyniesie jeszcze bardziej obfite owoce wysiłku naukowego naszego Instytutu.
I tego wszystkim pracownikom Instytutu życzę.

prof. dr hab. Czesław Grajewski

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki