Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej “Świętych w sztuce obcowanie”, która odbędzie się 4 marca (piątek) online. Konferencję zorganizowała Katedra Kultury Artystycznej.
Spośród 22 nadesłanych propozycji wystąpień z 10 ośrodków naukowych w Polsce, do wygłoszenia wybrano 17 referatów na temat obecności świętych w  sztukach pięknych, muzyce, literaturze oraz historii.
Organizatorzy w doborze referatów kierowali się zasadą maksymalizacji spektrum świętych, w praktyce oznaczającej regułę: „jeden referat – jeden święty”. Program konferencji wraz z abstraktami w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy!

Link dla publiczności: https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=ee20495f80ca57075b97daa4ece9fd270

Program + abstrakty