j.nowinski@uksw.edu.pl

Nr ORCID: 0000-0001-9486-961X

ORCID

PBN

USOS

Academia.edu

 

Zainteresowania naukowe

Sztuka dawna dotycząca w szczególności interpretacji funkcjonalnej i znaczeniowej dzieła sztuki, ikonologii wnętrz sakralnych oraz ikonografii chrześcijańskiej, a także sztuki cysterskiej. Jest autorem projektu badawczego złożonego na konkurs Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą “Srebrne wota, srebrne sukienki i korony wotywne w sanktuariach diecezji płockiej: Czerwińsku, Grudusku, Koziebrodach, Oborach, Popowie, Przasnyszu, Ratowie, Sierpcu, Skępem, Smardzewie, Żurominie”.

Przynależność do stowarzyszeń

Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki 

Monografie

 1. Ars cisterciensis. Kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój, Warszawa 2016.
 2. Czerwińsk, Warszawa 2012.
 3. Ars eucharistica. Idee, miejsca i formy towarzyszące przechowywaniu eucharystii w sztuce wchesnochrześcijańskiej i średniowiecznej. Warszawa 2000.

Redakcja naukowa monografii

 1. Lenda novi aevi. Nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019.
 2. B. Kaczorowski, Dziedzictwo wiary. Katedry w Polsce, Bielsko-Biała 2016.
 3. Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, Ląd-Poznań-Warszawa 2015.
 4. Curiositá – zjawiska osobliwe w sztuce, literaturze i obyczaju, Warszawa 2013, (razem z Anną S. Czyż).
 5. Salezjanie w Lądzie 1921–2011, Warszawa-Ląd 2011, ISBN (redakcja naukowa i fotoedycja książki).
 6. Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, (razem z Anną S. Czyż i Martą Wiraszką).

Wybrane publikacje

 1. W kształcie bazyliki starochrześcijańskiej rzymskiej – Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, budowa, wystrój i wyposażenie, w: Stulecie parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie-Pradze 1919-2019, J. Pietrzykowski, Warszawa 2020, s. 35-90.
 2. Lenda antiquissimum ac primarium cenobium, Domus Sapientiae – opata Mikołaja Antoniego Łukomskiego idea nowożytnego opactwa w Lądzie, w: Lenda novi aevi. Nowożytne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2019, s. 184-204.
 3. Obrazy Szymona Czechowicza i malarza z kręgu jego warsztatu w Czerwińsku; fundacje opata Mateusza Kraszewskiego, artykuł w druku w: „Biuletyn Historii Sztuki” 2018, nr 2.
 4. Cztery wczesne wizerunki Chrystusa Miłosiernego: rysunek S. Kreduszyńskiego, fresk Felicjana Szczęsnego Kowarskiego w Hołubli, obrazy Henryka Uziembły w Lądzie i Jana Wałacha w Czerwińsku, „Artifex Novus” 2017, nr 1.
 5. Tryptyk z Lądu, w: Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński przy współpracy P. Mrozowskiego, Ląd-Poznań-Warszawa 2015, s. 126-139.
 6. „Tabula memorialis z Lądu” – oryginalny przykład pamięci o zmarłych i dokumentacji historii w cysterskim opactwie w pierwszej połowie XVIII wieku, w: Nie wszystek umrę, pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2015, s. 216-231.
 7. Siedemnastowieczna polichromia kaplicy nowicjatu karmelitanek bosych w dawnym Pałacu Kazanowskich w Warszawie, „Biuletyn Historii Sztuki” 2015, nr 1, s. 67-82
 8. Ewolucja formy chrzcielnicy i zabezpieczenie miejsca celebracji sakramentu chrztu efektem rosnącego znaczenia wody chrzcielnej i jej wykradania do praktyk magicznych, w: Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych, red. A. M. Wyrwa, J. Górecki, Poznań 2015, s. 107-136
 9. Tkanina herbowa z Lądu i zespól trzynastowiecznych tkanin dekorujących relikwie Undecim Milium Virginum w ołtarzu św. Urszuli w Lądzie, (razem z P. Mrozowskim), w: Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J. Nowiński przy współpracy P. Mrozowskiego, Ląd-Poznań-Warszawa 2015, s. 64-87.
 10. Agnusków zapomniana moc, sława i piękno – rzecz o papieskim Agnus Dei, „Seminare” 2011, t. 30, s. 245-267.
 11. Malowidła Łukasza Raedtke, freskanta 1. poł. XVIII w., w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2010, nr 1-2, s. 149-171.
 12. Relikwie Undecim Milium Virginum w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą i dedykowany im ołtarz-relikwiarz Św. Urszuli, „Seminare” 2010, t. 28, s. 253-272.
 13. Nagrobek opata-mecenasa Mikołaja Antoniego Łukomskiego w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą, „Biuletyn Historii Sztuki” 2008, nr 3-4, s. 385-406.