Today Prof. Khaled Ghareeb (Cairo University, Faculty of Archaeology) is starting his lecture “Underwater Art and Archaeology of Greco-Roman Period in Egypt” which will be held online (Fridays 17.15 – 18.45 CET). Prof. Khaled Ghareeb is a highly appreciated scholar with great accademic and international experience. The subject of the lectures is very interesting.
It is great honour for us that he accepted our invitation as the Visiting Professor.

 

W dniu dzisiejszym Prof. Khaled Ghareeb (Uniwersyet w Kairze, Wydział Archeologii) rozpoczyna w dniu dzisiejszym (25.02.2022, 17.15 – 18.45) wykład online pt.: “Underwater Art and Archaeology of Greco-Roman Period in Egypt”. Prof. Khaled Ghareeb jest bardzo cenionym naukowcem z dużym dorobkiem akademickim i międzynarodowym. Tematyka wykładów jest bardzo ciekawa. To dla nas wielki zaszczyt, że przyjął zaproszenie jako Profesor Wizytujący.