Zapraszamy na Międzywydziałowe Wykłady pt.: “Bizantyńska Koine i jej starożytne źródła” prowadzone na Wydziale Nauk Historycznych.

Comiesięczne spotkania pracowników, studentów, absolwentów i zaproszonych gości.

Więcej informacji wkrótce!