Z wielką przyjemnością informujemy, że Profesor Athanasios Semoglou  będzie prowadził w tym roku akademickim wykład pt. “Ikonografia bizantyńska i post-bizantyńska – programy teologia i ideologia polityczna. Athanasios Semoglou jest profesorem z dużym doświadczeniem akademickim i ogromnym dorobkiem naukowym.

It is our great pleasure to announce that Professor Athanasios Semoglou will conduct a lecture “The Byzantine and Post-Byzantine Iconography: programmes, theology, and political ideology” for the students of History Faculty UKSW in this academic year. Athanasios Semoglou is a professor with a big academic experience and immense scholar achievements.

Aktualizacja: Zajęcia rozpoczną się 4 grudnia!

Update: Classes will start on December 4!