TRWA REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA CZĘŚĆ STUDIÓW ODBYWANYCH ZA GRANICĄ W ROKU 2022/2023

 

Etapy rekrutacji

I etap: do 13 marca 2022 – Rejestracja w systemie USOSweb

Uwaga! Wszystkie osoby, które złożą wniosek, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

 

II etap: 15-18 marca 2022

Egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW
Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

III etap: 21-25 marca 2022 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
Zależnie od wydziału/instytutu – informacje na stronach wydziałowych/instytutowych.
Uwaga!
Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej swojego macierzystego wydziału lub instytutu, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.