UWAGA STUDENCI!

 

Uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+ na rok akademicki 2021/2022 na odbycie części studiów za granicą.

 

Etapy rekrutacji

I ETAP – rekrutacja w systemie USOS do 26 maja 2021 do godziny 23.55.

 

II ETAP – 31 maja-4 czerwca 2021 – egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW. Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

 

III etap – 7 – 10 czerwca 2021 – Rozmowy kwalifikacyjne
Informacja o terminie zostanie rozesłana mailowo do kandydatów, którzy złożyli kompletne wnioski w systemie USOS oraz ogłoszona na stronie IHS i Facebooku.

 

Uwaga!

Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej IHS, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji – na stronie IHS do 15 czerwca 2021.