30.01.2024 – dr K. Ponińska, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, godz. 10:30, sala 107

31.01.2024 – dr hab. Rafał Zapłata prof. ucz., Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, godz. 10, sala 310

31.01.2024 – dr A. Skrodzka , Historia sztuki nowożytnej, godz. 9, sala 323

31.01.2024– prof. dr hab. Jakub Lewicki, Współczesne problemy myśli konserwatorskiej   godz. 16:45, sala 310 

31.01.2024– prof. dr hab. Jakub Lewicki, Podstawy konserwacji architektury i urbanistyki   godz. 17:30 sala 310

06.02.2024-dr A. Pałubska, Historia ogrodów i założeń zieleni , godz 16-17, sala 103

 

Egzaminy Poprawkowe

20.02.2024– dr K. Ponińska, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, godz 11:20 , sala 311