Pracownikom oraz studentom, całej społeczności Instytutu Historii Sztuki życzę pogodnych świąt oraz błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa w codziennych trudach i radościach.

Niech zwycięstwo miłości nad śmiercią dodaje nam sił, abyśmy umieli przezwyciężać własne słabości.

prof. dr hab. Czesław Grajewski

Dyrektor Instytutu