Oświadczenie w sprawie zmiany warunków umowy w zakresie zasad wyliczenia pobieranych opłat za usługi edukacyjne

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2022/2023 mogą wnioskować o zmianę warunków umowy w zakresie wyliczenia opłat za usługi edukacyjne poprzez aneksowanie wcześniej zawartej umowy na podstawie pisemnego oświadczenia: OŚWIADCZENIE ws zmiany zasady wyliczenia Zarządzenie dot. płatności: https://monitor.uksw.edu.pl/docs/7087  

czytaj wiecej