Podczas trwającego w Anglii wielkiego kongresu –  “Leeds International Medieval Congress” dr Magdalena Łaptaś (reprezentująca IHS UKSW) wygłosiła referat pt. “Apotropaic and Protective Practices in Medieval Nubia”. Organizatorką sesji “Magic, Astrology, Spells as a Way to Tackle Fear” była prof. Beata Możejko (IH UG). Panel cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

Fot. Aleksandra Stanek