Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „METAMORFOZY KOLORU W SZTUCE” zorganizowaną przez Katedrę Kultury Artystycznej Instytutu Historii Sztuki WNHS UKSW w dniu 9 grudnia 2020 (online)

Plan konferencji:

***
9.30 Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UKSW prof. dr hab. Czesław Grajewski, Powitanie uczestników.
9.40 Dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. dr. hab. Waldemar Graczyk, Otwarcie konferencji.
9.50 dr Magdalena Łaptaś (IHS UKSW), Wprowadzenie w tematykę konferencji.
***
I sesja, prowadzenie: prof. dr hab. Czesław Grajewski
10.00 – 10.30 dr hab. Tomasz Łojewski (WIMiC KCN AGH), Zobaczyć więcej. O widzeniu i pomiarze barw.
10.30 – 10.50 dr Julia Burdajewicz (WKiRDS ASP), Metamorfozy koloru w malarstwie ściennym między antykiem a późnym antykiem z perspektywy warsztatu malarskiego. Przykład zabytków z Bliskiego Wschodu.
10.50 – 11.10 prof. dr hab. Bożena Wronikowska, Od polichromii ku monochromii, czyli o metamorfozie rzeźby europejskiej.
11.10 – 11.30 dr Magdalena Woźniak (CAŚ UW), Barwienie tkanin w średniowiecznym Sudanie – wyniki analiz HPLC-MS i ich interpretacja.
11.30 – 11.50 dr M. Łaptaś (IHS UKSW), Symbolika koloru w malarstwie nubijskim.
11.50 – 12.20 Dyskusja.
12.20 –12.50 Przerwa.
II sesja, prowadzenie: dr Magdalena Łaptaś
12.50 – 13.10 dr Grażyna Bastek (MNW), Colorito veneziano w świetle teorii i praktyki artystycznej
13.10 – 13.30 dr Magdalena Białonowska (IHS UKSW), Kolor w weneckim rzemiośle artystycznym XVI w.
13.30 – 13.50 mgr Barbara Czaja (MPKJIIIW), Od bleu-mourant do zieleni. XVIII-wieczny welur genueński z pałacu Wilanowskiego.
13.50 – 14.10 dr Anna Kostrzyńska-Miłosz (IS PAN), Kolor we wnętrzach mieszkalnych XIX i XX wieku.
14.10 – 14. 30 dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk (IHS UKSW), Filozof o kolorach. Ludwiga Wittgensteina uwagi o barwach a praktyka artystyczna.
14.30 – 14.50 dr Magdalena Tarnowska (IHS UKSW), Holocaust i odrodzenie. Metamorfozy koloru w twórczości żydowskich artystów – Ocalonych. Wybrane przykłady.
14.50 – 15.20 Dyskusja.
***
15.20 – dr Magdalena Łaptaś, prof. dr hab. Czesław Grajewski, Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Organizator dr Magdalena Łaptaś: m.laptas@uksw.edu.pl lub magda.laptas@gmail.com

Link do wydarzenia: https://uksw.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=uksw&service=6&rnd=0.4805785463150567&main_url=https%3A%2F%2Fuksw.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004b3d220df59744e745b1281d4f6f0f5f570e1295fc6ffc869ea192048612d0d71%26siteurl%3Duksw%26confViewID%3D177172986835518101%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARxuFvOE0FhUCAa2pV0GO65XXezvUb8Hbjy3nSW91wb2A2%26