Marta Bienias, Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wiedza z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury to moje najważniejsze narzędzie w pracy w muzeum. Odpowiadam m.in. za nadzór nad dokumentacją ewidencyjną zbiorów, okresowe kontrole kolekcji oraz szeroko rozumiany ruch muzealiów: użyczenia na wystawy, w depozyt i do konserwacji. Ze studiów na UKSW najbardziej zapamiętałam zajęcia z ikonografii od starożytności po czasy nowożytne oraz pracę na tekstach źródłowych, które pomogły w zrozumieniu znaczenia wielu dzieł sztuki. Dzięki nim wizyty w galeriach i muzeach przestały być nużącym dreptaniem po ekspozycji. I jeszcze slajdówki, które nieźle ćwiczą pamięć!