Ukazała się papierowa wersja kolejnego, już 7 tomu czasopisma naukowego IHS UKSW “Artifex Novus”. Jest to numer jubileuszowy, wydany z okazji 700-lecia Wilna. Zawarte w nim artykuły są poświęcone stolicy Litwy i Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Znajdziecie w nim pełne nowych ustaleń teksty m.in. także naszych badaczek i badaczy. Redaktorkami numeru są prof. dr hab. Anna S. Czyż i dr Agnieszka Skrodzka przy współpracy z dr Aleksandrem Stankiewiczem.
Numer już niedługo w bibliotekach naukowych a tymczasem wersja elektroniczna jest dostępna pod linkiem: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/an/issue/view/980