Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (https://monitor.uksw.edu.pl/docs/5494) obsługa administracyjna interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania (daty i godziny).

Termin ustalany jest telefonicznie lub mailowo.