Serdecznie zapraszamy na wykład w języku angielskim pt.: “Byzantine and post-byzantine art and the architecture” który rozpocznie się od listopada 2020 r. Zajęcia poprowadzi doświadczony profesor Athanasios Semoglou (Grecja).  Wykład dotyczyć będzie wybranych zagadnień ze sztuki bizantyńskiej i post-bizantyńskiej, a zwłaszcza problemów ikonograficznych, relacji fundatorów z odbiorcami oraz sztuki jako przekaźnika określonych idei politycznych.

Wykład dedykowany jest dla studentów od 2 roku I stopnia, w semestrze zimowym i letnim prowadzony w wymiarze 60 h i będzie można otrzymać za niego 5 ECTS/semestr.

Rejestracja na zajęcia dostępna jest od 28.09.2020 do 12.10.2020.

Szczegółowe informacje na temat daty rozpoczęcia zajęć podamy wkrótce.