RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS NA WYJAZD NA STUDIA DO UCZELNI PARTNERSKIEJ REALIZOWANY W ROKU AKADEMICKIM  2021/2022.
REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W TRZECH ETAPACH:
  1. REKRUTACJA W SYSTEMIE USOS OD 5 LUTEGO DO 4 MARCA 2021 DO GODZ. 23.59
  2. EGZAMINY JĘZYKOWE 8-12 MARCA 2021 (SZCZEGÓŁY NA STRONIE SJO)
  3. ROZMOWY KWALIFIKACYJNE 15-18 MARCA 2021 – DOKŁADNY TERMIN WYZNACZA KOORDYNATORKA ERASMUS+ IHS
  4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ IHS – DO 19 MARCA DO GODZ. 23.59.

PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS + INSTYTUT HISTORII SZTUKI (PROCEDURA_REKRUTACYJNA_PROGRAM_ERASMUS_STUDIA_2021-2022)