UWAGA STUDENCI!

 Uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca do programu ERASMUS+ na rok akademicki 2020/2021 na odbycie części studiów za granicą.

 

 Etapy rekrutacji

I ETAP – rekrutacja w systemie USOS do 5 listopada 2020 do godziny 23.55.

II ETAP – 9-13 listopada 2020 – Egzaminy językowe w Studium Języków Obcych UKSW. Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, który będzie językiem wykładowym w wybranej uczelni zagranicznej.
Szczegółowy terminarz będzie dostępny na stronie SJO >>

III etap – 16-19 listopada 2020 – Rozmowy kwalifikacyjne
Informacja o terminie zostanie rozesłana mailowo do kandydatów, którzy złożyli kompletne wnioski w systemie USOS oraz ogłoszona na stronie IHS w zakładce Erasmus.

 

Uwaga!

Sprawdź w procedurze rekrutacyjnej IHS, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 Ogłoszenie wyników rekrutacji do 20 listopada 2020.

PROCEDURA_REKRUTACYJNA_PROGRAM_ERASMUS_STUDIA_2020-2021