Grzegorz Kozera, artysta wizualany, pracownik Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie.

Studia z Historii Sztuki na UKSW były dla mnie bardzo ważnym etapem edukacji. Kontakt z wybitnymi wykładowcami oraz udział w zróżnicowanych tematycznie zajęciach wzbogacił moje równoległe działania artystyczne. Jako malarz i autor kolaży wciąż czerpię z tych doświadczeń, nawiązując chętnie do historii sztuki. Wydziałowi zawdzięczam również „cenniejszą niż złoto” przyjaźń z wieloma jego absolwentami: kuratorami, krytykami oraz fotografami.