W programie studiów II stopnia kierunku Historia Sztuki istnieją zajęcia fakultatywne pt. „Muzykalia” realizowane w ramach modułu „Rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztuki”. W planie zajęć przewidziane są praktyczne zajęcia w Muzeum Narodowym i/lub Bibliotece Narodowej, w trakcie których pod kierunkiem prof. Czesława Grajewskiego i pracowników ww. instytucji studenci zdobywają praktyczne umiejętności i poszerzają wiedzę na temat zabytków związanych ze sztuką muzyczną.

9 maja 2022 r., wydarzyła się niecodzienna historia. Pani Sonia Wronkowska, pełnomocnik Dyrektora ds. rozwoju Biblioteki Narodowej, spośród obszernej kolekcji zabytków piśmiennictwa muzycznego wybrała i przygotowała do praktycznego pokazu kilkanaście obiektów i wspólnie z profesorem objaśniali tajniki warsztatu średniowiecznego skryptora. W pewnym momencie w trakcie zajęć zwrócono uwagę na podobieństwo duktu pisma, środków zdobniczych, materiału pisarskiego, itp. cech kodykologicznych dwóch zabytków: pojedynczej pergaminowej karty nieznanej proweniencji oraz XIV-w. mszału z klasztoru augustianek pw. św. Marii Magdaleny w Hildesheim. Zaryzykowano nawet hipotezę, że owa karta może należeć do tego mszału.

W trakcie zajęć nie było na to czasu, ale po ich zakończeniu grupa specjalistów pod kierunkiem p. S. Wronkowskiej potwierdziła hipotezę. W efekcie przywrócono pojedynczą kartę do właściwej księgi, a tym samym scalony został rozproszony dotąd obiekt, co zdarza się naprawdę rzadko. Udało się odnaleźć odpowiednie miejsce w księdze, w której widoczny był brak po wyciętej karcie, do której brzeg odnalezionej karty pasował bez żadnej wątpliwości. Co jeszcze bardziej intrygujące: oba obiekty (księga i pojedyncza karta) trafiły do Biblioteki Narodowej z różnych źródeł!
Po scaleniu karta będzie w księdze oznaczona jako 133a.

Niech ta naukowa przygoda stanie się zachętą do podejmowania podobnych zagadnień przez nie tylko naszych studentów.

link do mszału: kodeks https://polona.pl/item/missale-secundum-ordinem-monasterii-s-mariae-magdalenae-hildesheimiensis,MTExMTA0NzAx/267/#item

link do karty: https://polona.pl/item/missale-fragment,NTQ2OTkxNzE/0/#info:metadata

Karta mszału/Biblioteka Narodowa/Warszawa