6 października  2020 roku w Rektoracie naszej uczelni odbyło się spotkanie, które dotyczyło współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z ośrodkami naukowymi i badawczymi w Egipcie i Sudanie.
W spotkaniu uczestniczyli rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski,  ambasador RP w Republice Sudanu dr Michał Murkociński, dziekan Wydziału Nauk Historycznych ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk oraz dr Magdalena Łaptaś z Instytutu Historii Sztuki.
Na zdjęciu od lewej rektor ks. prof.  Ryszard Czekalski, dr Magdalena Łaptaś, amb. Michał Murkociński, ks. prof. Waldemar Graczyk