Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii “Bizantyńska koine”.

Wykład pt. “Średniowieczne malowidła nubijskie oczami współczesnych: badanie eye-trackingowe nad różnicami kulturowymi w przetwarzaniu wizualnym zabytków”

wygłosi dr. Tomasz Michalik (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)

 

Wykład odbędzie się w sali nr. 308, w budynku 23, Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, w dniu 23 marca o godz. 11.30.

 

 

Streszczenie wystąpienia

Kultura, z której pochodzimy wpływa na sposób w jaki przetwarzamy informacje wizualne. Dla przykładu osoby z kultur kolektywistycznych podczas oglądania obrazów zwracają szczególną uwagę na tło, podczas gdy osoby z kultur indywidualistycznych z reguły skupiają się na elementach pierwszoplanowych. Różnice te nie są bez znaczenia w pracy archeologów zajmujących się udostępnianiem dziedzictwa. Aby lepiej zrozumieć to w jaki sposób osoby o różnym pochodzeniu kulturowym doświadczają dziedzictwa archeologicznego w 2022 roku przeprowadziliśmy badania eye-tracingowe nad postrzeganiem średniowiecznych malowideł nubijskich odkrytych na stanowisku w Starej Dongoli (Sudan). Do udziału w nich zaprosiliśmy 48 przedstawicieli społeczności sudańskiej oraz 19 osób pochodzących z tzw. krajów zachodnich. Uzyskane wyniki wykazały, że przedstawiciele wymienianych grup różnią się sposobem w jaki wzrokowo eksplorują malowidła. Podczas wystąpienia omówione zostaną zaobserwowane różnice oraz ich przydatność w praktyce archeologicznej.