Dr hab. Rafał Zapłata prof.ucz.  odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 22.03.2024 r.

Odwołanie dotyczy następujących zajęć:

Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego – wykład

Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego – ćwiczenia

Historia kultury materialnej

Zajęcia zostaną odrobione w terminie ustalonym ze studentami, w trybie stacjonarnym.