W najnowszym numerze prestiżowego “Biuletynu Historii Sztuki” można przeczytać artykuł o ambonie w kształcie łodzi z kościoła pw. śś. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, autorstwa
dr hab. Anny Sylwii Czyż, prof. uczelni z naszego Instytutu. Wbrew obiegowym twierdzeniom kazalnica nie powstała w XIX w., ale jest pierwszą chronologicznie amboną w typie navis ecclesiae w Rzeczpospolitej, wykonaną w latach 20. XVIII w. Jej powstanie należy wiązać z działalnością prepozyta Piotra Procewicza, który później podobną kazalnicę wystawił w kościele pw. Bożego Ciała w Krakowie. Pani Profesor serdecznie gratulujemy! A wszystkim życzymy przyjemnej lektury: https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/1059/655