“Coś wszystko stworzył w przedziwnym porządku, 

sam się stwarzasz, będąc od początku. 

Któryś był zawsze – teraz być poczynasz 

między stworzenie liczyć się zaczynasz. 

Panie, któż może pojąć takie dziwy? 

Tyś jest i człowiek i Bóg prawdziwy”. 

(kolęda staropolska)

 

Współpracowniczkom i Współpracownikom, Studentkom i Studentom najlepsze życzenia błogosławionych, spokojnych, zdrowych, ciepłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

składają Dyrektorzy Instytutu Historii Sztuki 

 

prof. dr hab. Czesław Grajewski

dr Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk