W 2021 r. dr Magdalena Łaptaś opublikowała artykuł pt. ”Byzantine influence on Nubian painting: the loroi and the gender of the Archangels” w wysokopunktowanym czasopiśmie (200 pkt.) “Byzantinische Zeitschrift”, 2021/1 (114). Autorce gratulujemy i zachęcamy wszystkich do publikowania w prestiżowych czasopismach.