A.S. Czyż, B. Gutowski, Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Rasų kapinės neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucjano Uzemblos ir Aleksandro Šniežko kartotekų, Warszawa 2017, ss. 306, il. 60 [Wydawnictwo UKSW].

 

Praca jest katalogiem niezachowanych, a zinwentaryzowanych w latach 20.-40. XX w. pomników nagrobnych na najsłynniejszej wileńskiej nekropolii. Dzięki pracy dokumentacyjnej podjętej przez pasjonatów historii Wilna sprzed 100 lat: Wejtki, Uziębły i Śnieżki udało się otworzyć informacje nie tylko o formach nagrobków, ale i o spoczywających na Rossie przedstawicielach wielu narodów zamieszkujących miasto.

 

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/historia/403-cmentarz-na-rossie-w-wilnie-niezachowane-pomniki-na-podstawie-kartotek-waclawa-wejtki-lucjana-uzieblo-i-aleksandra-sniezki.html