Kameduli w Warszawie 1641-2016. 375 lat fundacji eremu na Bielanach, red. A.S. Czyż, K. Guttmejer, Warszawa 2016, ss. 620

Książka stanowi całkowicie nowe spojrzenie na dziedzictwo kamedułów nie tylko w Warszawie, ale i w dawnej Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa, Pożajścia i Wigier. Prezentowane rozważania dotyczą form architektonicznych i plastycznych, a także treści ideowych sztuki powstającej dla kamedułów. Czytelni w prezentowanym tomie znajdzie też rozważania na temat historii i duchowości kamedułów, ale i problematyki konserwatorskiej. Najnowsze badania archeologiczne i z zakresu historii sztuki, w tym nieznane dotychczas wypisy źródłowe wzbogacone są unikalnymi, archiwalnymi ilustracjami.