Prestiżowa Nagroda MKiDN dla dr hab. Anny Sylwii Czyż, prof. ucz.

Wykładowczyni naszego Instytutu Historii Sztuki dr hab. Anna Sylwia Czyż, prof. UKSW, Prezeska Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. Społeczność Instytutu składa serdeczne gratulacje oraz wyraża dumę i radość. fot. D. Matloch  

czytaj wiecej